Regulamin Sophie Homestyle
Przy dokonaniu zakupu dowolnego produktu klient w pełni akceptuje regulamin firmy Sophie Homestyle
 1. Sophie Homestyle informuje, że z uwagi na specyfikę materiałów używanych do wytwarzania Towarów, w tym w szczególności drzwi (drewno sosnowe, które ma sęki, naturalne nierówności i przebarwienia etc.), możliwe jest występowanie różnic w ich barwach, zwłaszcza wynikające z ustawień monitora Klienta, a także fakturze.
 2. Drzwi wykonane są z suchego, sezonowanego drewna, ale należy pamiętać , że jest to naturalny materiał i na drzwiach mogą pojawić się mikro pęknięcia i rozszczelnienia. Klient kupując drzwi barndoor taki stan akceptuje.
 3. Żaden przedmiot zakupiony w Sophie Homestyle nie podlega zwrotowi.
 4. Klient dokonuje zakupu drzwi podając wymiary światła, firma Sophie Homestyle wykonuje drzwi ściśle pod wymiary podane przez klienta i nie bierze odpowiedzialności jeśli zostaną one błędnie podane.
 5. W przypadku pomyłki podczas zakupu przez kreator na www (wybranie innego wzoru lub koloru) należy bezzwłocznie skontaktować się z firmą Sophie Homestyle i dokonać zmiany na wybrany przez klienta wzór lub kolor. Klient zgłaszając taką sytuację zbyt późno tj. w trakcie produkcji będzie musiał pokryć dodatkowe koszty związane ze zmianą zamówienia.
 6. Firma Sophie Homestyle nie świadczy docelowo usługi montażu drzwi barndoor, są one wysyłane. Montaż jest usługą dodatkową.
 7. Transport drzwi zlecany jest firmie kurierskiej. Przesyłkę należy rozpakować przy kurierze i bezzwłocznie zgłosić ewentualne usterki. Usterki zgłaszane w późniejszym czasie nie będą rozpatrywane.
 8. Drewno jest surowcem naturalnym z występującą fakturą, drzwi nigdy nie będą gładkie jak płyta mdf. Zgłaszanie faktury desek jako usterek nie będzie rozpatrywane. Klient kupując drzwi z drewna sosnowego powinien mieć świadomość o jego naturalnie występujących nierównościach, sękach itd.
 9. Składając Zamówienie Klient oświadcza o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie przez Sophie Homestyle faktur w formie elektronicznej. Zgoda ta, jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej
 10. Podane w Sklepie Ceny Towarów wyrażone są w PLN, zawierają podatki, nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych i kosztów dostawy.
 11. Koszty dostawy uzależnione są od ilości i rodzaju zamawianego towaru i są każdorazowo podawane w Sklepie w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania złożenia Zamówienia
 12. Ceny mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana Ceny nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny
 13. Klient w momencie złożenia zamówienia zobowiązany jest do wpłacenia całej kwoty finalizując w ten sposób składane w sklepie zamówienie.
 14. Zamówienie może zostać dostarczone na terytorium RP oraz do państw członkowskich UE
 15. Koszty dostawy ponosi Klient.
 16. Czas realizacji Zamówienia wynosi nie więcej niż 6 tygodni licząc od dnia otrzymania przez Sophie Homestyle zapłaty. W przypadku zamówienia kilku par drzwi termin ten może być dłuższy niż 6 tygodni i zostaje ustalony indywidualnie do zamówienia.
 17. W zależności od ewentualnych indywidualnych ustaleń stron, Czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu
 18. Klient ma prawo do pisemnego złożenia reklamacji jeśli otrzyma produkt z faktyczną wadą. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: office@sophiehomestyle lub pisemnie na adres: u. Ks. Jana Sitnika 3/22 01-410 Warszawa
 19. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, datę nabycia, nr zamówienia, opis reklamowanej usterki.
 20. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie firma Sophie Homestyle usunie usterkę w wyznaczonym terminie.
 21. Z zastrzeżeniem ust. 2 i nast., Towary sprzedawane przez Sophie Homestyle, w tym w szczególności drzwi, stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Są one rzeczami niepowtarzalnymi, wyprodukowanymi według indywidualnych życzeń i wytycznych Klienta, niebędącymi przedmiotem masowego obrotu. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są powyższe Towary bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.