Reklamacje i zwroty
  1. Klient ma prawo do pisemnego złożenia reklamacji jeśli otrzyma produkt z faktyczną wadą. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: office@sophiehomestyle lub pisemnie na adres: Sophie Group Sp. z o.o. ul. Ks. Jana Sitnika 3/22 01-410 Warszawa
  2. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, datę nabycia, nr zamówienia, opis reklamowanej usterki.
  3. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie firma Sophie Homestyle usunie usterkę w wyznaczonym terminie.
  4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i nast., Towary sprzedawane przez Sophie Homestyle, w tym w szczególności drzwi, stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Są one rzeczami niepowtarzalnymi, wyprodukowanymi według indywidualnych życzeń i wytycznych Klienta, niebędącymi przedmiotem masowego obrotu. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są powyższe Towary bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Gwarancje